• Білоцерківський національний аграрний університет www.btsau.kiev.ua
  • Інститут продовольчих ресурсів НААН України www.iprkyiv.com
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України www.nubip.edu.ua
  • Національний університет харчових технологій www.nuft.edu.ua
  • Одеська Національна Академія харчових технологій www.onaft.edu.ua
  • Сумський національний аграрний університет www.sau.sumy.ua
  •   Адвокатське бюро Євстігнєєва www.yevstigneyev.com.ua
  •  РСП Интернешнл www.rsp-i.info/ukraine