Узгоджено: Антимонопольний комітет України, лист від 19 січня 2004р. №23-293/09-284
Узгоджено: Рада Директорів Спілки молочних підприємств України, рішення від 17листопада 2003р.
Затверджено: Загальні Збори учасників Спілки молочних підприємств України, рішення від 16 березня 2004р.

Кодекс поведінки

учасників Спілки молочних підприємств України

К и ї в, 2003

 

 

1. Призначення і цілі Кодексу поведінки


Цей Кодекс поведінки учасників Спілки молочних підприємств України призначений для виконання Спілкою і її членами спільних цілей і завдань та сприяння добросовісної ринкової поведінки, чесному веденню справ.

Кодекс поведінки не замінює Статуту та Установчого договору Спілки. Однак додержання його правил і вимог є обов’язковою умовою членства в Спілці.

Учасники Спілки розуміють, що Спілка не є організацією, де вони можуть просувати і відстоювати свої індивідуальні позиції і інтереси, а організацією, що служить спільним інтересам усіх учасників, без здійснення суттєвого впливу на конкуренцію.

Кодекс поведінки визначає основні принципи і правила, додержання яких є необхідною умовою для виникнення, розвитку і підтримання доброго і коректного ставлення учасників Спілки до контрагентів, їх належної поведінки на ринку, взаємних стосунків, стосунків між учасниками і президією Спілки, ставлення учасників Спілки до своїх працівників та державних органів.

Правила Кодексу поведінки чинні для всіх юридичних осіб, що є учасниками Спілки.

Правила стосуються також осіб, пов’язаних з учасниками Спілки або працюючих на нього (наприклад, при обслуговуванні контрагентів, у торгових операціях або інших).

Правила не розповсюджуються на осіб, виконуючих для учасника Спілки суто технічні функції, а також юридичних та фізичних осіб, за дії яких учасники Спілки не несуть юридичної відповідальності.


2. Діяльність учасників Спілки на ринку

Спілка та її учасники надають громадськості і публікують у засобах масової інформації лише перевірену, правдиву, конкретну і неперекручену інформацію, не мають права приховувати інформацію з метою викривлення реальної ситуації.

Учасники Спілки ніколи не порушують (за виключенням форс-мажорних обставин) ні умов угод, підписаних з контрагентом, ані даних їм зобов’язань чи обіцянок.

Учасники Спілки повинні утримуватися від занадто агресивної діяльності, якщо вона спрямована на підвищення його прибутку чи зумовлюється якимось іншим спекулятивним доходом, не приносячи при цьому жодної користі іншим учасникам Спілки.

Рівень відповідальності учасника Спілки за порушення вимог цього Кодексу не знижується, якщо учасник користується послугами рекламних агентів чи інших осіб. Це стосується також випадків, коли від імені учасника Спілки виступають уповноважені представники при спонсорстві, участі в семінарах, громадських форумах, виступах по радіо чи телебаченню.

Якщо учасник Спілки використовує в опублікованих матеріалах графіки, таблиці чи результати аналітичних праць, він має посилатися на їх джерело, якщо він не є їх автором.

Учасники Спілки вважають молочний ринок важливою складовою частиною економіки України. Вони виходять на цей ринок, де реалізуються результати їх діяльності, з метою змагання за умови добросовісної і коректної конкуренції.

Учасники Спілки захищають ринок від будь-яких порушень з боку інших його операторів, від приниження його важливості і значення і від неетичних дій на ньому.

Учасники Спілки сприяють усією своєю діяльністю підвищенню якості функціонування ринку і посиленню довіри до нього контрагентів.

Усі зв’язки учасників Спілки з громадськістю мають сприяти поширенню відомостей про важливість молочного ринку.


3. Добросовісна конкурентна поведінка учасників Спілки на ринку

Учасники Спілки дотримуються принципів вільної ринкової економіки і ніколи не користуються методами, які призводили б до обмеження конкуренції чи участі іншого учасника Спілки на ринку.

Спілка чи її учасники не домотаються монопольного становища на ринку.

Спілка та її учасники уникають від будь-яких узгоджених або координуючих дій (офіційна чи неофіційна змова, угода, рішення), що обмежують конкуренцію на ринку і розцінюються як спроби порушення Закону України „Про захист економічної конкуренції” (стаття 6), зокрема:

 • пряме або опосередковане встановлення, фіксація, підтримання, перегляд цін, ставок, скидок, надбавок (доплат), націнок, меж рентабельності тощо, підвищення, зниження, підтримання цін на аукціонах, конкурсах, інших торгах;
 • встановлення цін, ставок, скидок, надбавок (доплат), націнок як звичайних базових, мінімальних, перепродажних цін тощо, в тому числі у вигляді формул, таблиць, переліків, алгоритмів тощо;
 • звуження територіальних меж ринків, на яких діють учасники Спілки, розподіл ринків за територіальним принципом, асортиментом молочної продукції, обсягом їх реалізації чи закупки молочної сировини, за колом товаровиробників, продавців або споживачів чи за іншими ознаками;
 • пряме або опосередковане сприяння або досягнення згоди або загальної точки зору серед учасників Спілки з питань прогнозування співвідношення попиту та пропозиції на молочному ринку;
 • здійснення тиску на товаровиробників, постачальників з метою обмеження або виключення придбання їх продукції або іншого як на продавців, яким не слід приділяти увагу, відмова або змова (колективні) про усунення від ведення справ з будь-яким клієнтом, постачальником, конкурентом, покупцем;
 • обмеження участі в торгах шляхом вибору запрошених постачальників, встановлення пріоритетів при підписанні контрактів;
 • встановлення, координація, контроль обсягів, скорочення або обмеження обсягів виробництва, виробничих потужностей (їх ліквідація), чи продажу продукції;
 • обмеження розвитку або використання окремих технологій;
 • встановлення вимог, здійснення тиску або спонукання учасників Спілки щодо обмеження або припинення договірних правовідносин із підприємцями, які не є учасниками Спілки;
 • створення перешкод підприємництву конкурентів діями, які кваліфікуються в конкуренційному законодавстві як недобросовісна конкуренція;
 • відмова з будь-яких причин, у будь-якій формі (в тому числі необгрунтовано високим членським внеском) будь-якому підприємству, яке відповідає критеріям членства в Спілки, увійти до її складу (або вийти), якщо немає жодного законного для відмови виправдання, в тому числі стосовно порушення учасником внутрішнього Кодексу поведінки;
 • обмеження функцій учасника Спілки чи контроль за їх діловою активністю;
 • будь-який обмін комерційною інформацією, за допомогою якого вони могли б здійснювати моніторинг дотримання або виконання будь-якої явної або таємної угоди серед членів Спілки стосовно цін або розподілу ринків;
 • будь-які інші дії по координації щодо втручання у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з учасників.

Збирання, аналіз та розповсюдження інформації, в тому числі промислової статистики здійснюється Спілкою враховуючи:

 • Спілка має право збирати та розповсюджувати (для учасників або усіх бажаючих) статистичні дані про виробництво, торгівлю, виробничі потужності та інше за умов, що: 
  • дані про окремі підприємства - учасників Спілки зберігатимуться як конфіденційна інформація, заборонена для публікації та передачі іншимучасникам Спілки, крім узагальненого вигляду;
  • будь-яка система обміну загальної інформації, до якої вони приєднуються, повинна функціонувати таким чином, щоб виключалась будь-яка інформація, за допомогою якої можна визначати поведінку самостійних виробників;
  • будь-яка система обміну повинна обмежуватися збором або розповсюдженням в узагальненій формі таких статистичних даних обсягів виробництва і продажу,  які не можна використати для здійснення галузевої поведінки або для сприяння їй;
  • учасники Спілки утримуються, крім дозволеного обміну, від будь-якого обміну інформацією, яка має значення для конкуренції і від будь-яких зустрічей абоінших контактів, метою яких є обговорення значення інформації, якою обмінюються, або можливої чи ймовірної реакції на цю інформацію з бокугалузі або самостійних виробників;
  • забороняється спільне збирання, розповсюдження статистичних даних абоінформації про ціни або прибутки підприємців, пов’язаної з прогнозом економічних показників у питаннях виробництва, потужностей торгівлі, попиту, цінової політики.

4. Стосунки між учасниками Спілки

Учасники Спілки будують стосунки з рештою учасників молочного ринку на основі взаємоповаги і взаємного розуміння того, що всі учасники цього ринку рівноправні і що вони ставлять своєю метою надання забезпечення населення якісними молочними продуктами. При цьому вони виходять з того, що важливим є не лише результат, а й шляхи і способи його досягнення, які мають відповідати високим вимогам етики.

Учасники Спілки уникають, наскільки це можливо, взаємних конфліктів. У разі їх виникнення, вони намагаються врегулювати їх шляхом взаємних переговорів.

Беручи до уваги той факт, що кожен учасник Спілки має свою комерційну таємницю, учасники Спілки не намагаються порушувати право інших членів Спілки зберігати таку конфіденційну інформацію.

Виступаючи з повідомленнями і заявами, члени Спілки чітко зазначають, що вони роблять це від свого імені, а не від імені Спілки. Таке право мають лише представники Спілки та її виборчих органів.

У рекламних компаніях чи публічних виступах члени Спілки не користуються жодними даними чи засобами, які б заздалегідь шкодили іншим членам Спілки, і ніколи не зводять наклеп на своїх конкурентів чи їх співробітників.

Учасник Спілки не має права своїми діями шкодити репутації іншого члена Спілки або іншого оператора молочного ринку.

Учасники Спілки дорожать репутацією Спілки й усіх її членів і тому надають один одному допомогу на рівноправних засадах.


5. Взаємовідносини між учасниками і органами Спілки

Усі органи Спілки створюються відповідно до Статуту Спілки і, отже, на основі довір’я, виявленого членами Спілки до цих органів. Тому члени Спілки ставляться до органів Спілки з повагою і підтримують їх.

Рішення органів Спілки прийняті відповідно до її Статуту, включаючи такі, що можуть виявитися не цілком однозначними чи визначеними, трактуються членами Спілки відповідно до чинного законодавства, Статуту Спілки і даного Кодексу поведінки.

Небажання співпрацювати з будь-яким органом Спілки вважається порушенням Кодексу поведінки.

Усі органи Спілки, працюючи відповідно до її Статуту, вважають виконання положень Кодексу поведінки одним зі своїх першочергових завдань. Керуючись цим принципом, вони не віддають переваги у своїй праці інтересам будь-кого з членів Спілки чи їх групи.

Органи Спілки мають уважно ставитися до всіх учасників Спілки, їх потреб і пропозицій. До їх обов’язків входить регулярно і без затримок інформувати учасників Спілки про свою працю й усі проблеми і завдання, що стоять перед Спілкою та її учасниками. Учасники Спілки розуміють, що висококваліфікований і  високоморальний персонал с однією з необхідних гарантій ефективної роботи члена Спілки і виконання ним принципів і правил Кодексу поведінки.

Учасники Спілки постійно піклуються про підвищення кваліфікації своїх працівників таким чином, щоб вона відповідала ринковим умовам.

Учасники Спілки дотримуються щодо своїх робітників правил коректної і ввічливої поведінки і, у відповідності з принципом індивідуального підходу, встановлюють справедливу винагороду за їх працю.

Учасники Спілки вимагають від своїх працівників висококваліфікованої і відповідальної праці, ніколи не дають їм вказівок, які б могли у роботі з контрагентами навмисне шкодити останнім, особливо внаслідок надання неправдивої, неповної і перекрученої інформації.

Учасник Спілки не користується інформацією про іншого учасника Спілки, яка могла б дійти до нього від працівника, що раніше працював у останнього.


6. Ставлення учасника Спілки до своїх працівників

Учасники Спілки розуміють, що висококваліфікований і високоморальний персонал с однією з необхідних гарантій ефективної роботи члена Спілки і виконання ним принципів і правил Кодексу поведінки.

Учасники Спілки постійно піклуються про підвищення кваліфікації своїх працівників таким чином, щоб вона відповідала ринковим умовам.

Учасники Спілки дотримуються щодо своїх робітників правил коректної і ввічливої поведінки і, у відповідності з принципом індивідуального підходу, встановлюють
справедливу винагороду за їх працю.

Учасники Спілки вимагають від своїх працівників висококваліфікованої і відповідальної праці, ніколи не дають їм вказівок, які б могли у роботі з контрагентами
навмисне шкодити останнім, особливо внаслідок надання неправдивої, неповної і перекрученої інформації.

Учасник Спілки не користується інформацією про іншого учасника Спілки, яка могла б дійти до нього від працівника, що раніше працював у останнього.


7. Стосунки учасників Спілки з державними органами


Спілка, її органи і учасники зацікавлені в розвитку молочного ринку. У зв’язку з цим вони вважають дуже важливою співпрацю з державними органами, до компетенції яких належить вирішення питань стосовно регулювання ринку молока.

Учасники Спілки подають до державних структур через свої органи думки і пропозиції з принципових питань функціонування молочного ринку.

Учасники Спілки інформують державні органи про стан справ досвідом в молочній галузі. На прохання державних органів вони беруть участь в роботі комісій чи інших органів, заснованих для вирішення разом з державними органами актуальних проблем молочного ринку і підготовки необхідних матеріалів і заходів. Для такої праці учасники Спілки залучають своїх кращих працівників.

Учасники Спілки вважають виконання податкових та інших зобов’язань перед державою своїм природним обов’язком. Учасники Спілки надають державним органам лише правдиву, неперекручену і перевірену інформацію.

Спілка має право звертатися до Президента України, Верховної Ради України, Уряду. При цьому учасники Спілки мають право обговорювати між собою та обмінюватися інформацією, якого типу заходи державних органів їм потрібні та яким чином їм захищати свої інтереси.

Ні Спілка в цілому, ні її учасники ніколи не використовують свої стосунки з державними органами з метою отримання індивідуальних переваг. Вони рішуче відкидають дії, що можуть призвести до корупції у будь-якій формі, а також виникнення конфлікту інтересів, крім тих, що виникають на засадах конкуренції.


8. Контроль за виконанням вимог Кодексу поведінки учасниками Спілки

Всі учасники Спілки розуміють, що найефективнішою формою контролю є самоконтроль. Тому вони слідкують за тим, щоб в їх праці не було жодних порушень закону, установчих документів Спілки і положень цього Кодексу поведінки.

У разі виявлення будь-яких недоліків учасники Спілки вживають дієвих заходів для їх усунення в найкоротший термін і обмеження негативних наслідків.

Спілка постійно слідкує за додержанням положень Кодексу поведінки. Вона розглядає конкретні порушення Кодексу поведінки і приймає по них остаточне рішення.

Учасники Спілки вважають членство в ній справою своєї професійної честі. Тому вони мають докладати зусиль для додержання принципів, правил і вимог даного Кодексу поведінки, метою і сенсом якого є успішний розвиток та ефективне функціонування ринку молока на підприємницьких засадах.ЗАВАНТАЖИТИ Кодекс поведінки учасників Спілки у форматі PDF