Інститут продовольчих ресурсів НААН України www.iprkyiv.com

Національний університет біоресурсів і природокористування України www.nubip.edu.ua

Національний університет харчових технологій www.nuft.edu.ua

Одеська Національна Академія харчових технологій www.onaft.edu.ua

Сумський національний аграрний університет www.sau.sumy.ua

 
Адвокатське бюро Євстігнєєва www.yevstigneyev.com.ua

 
РСП Интернешнл www.rsp-i.info/ukraine